,

Drug-Coated Balloon Angioplasty Compared With Uncoated Balloons in the Treatment of Infrapopliteal Artery Lesions (AcoArt II-BTK)

Autores: Xin Jia, Baixi Zhuang, Feng Wang, Yongquan Gu, Jiwei Zhang, Xinwu Lu, Xiangchen Dai, Zhaoyu Liu, Wei Bi, Changwei Liu, Shenming Wang, Francesco Liistro, Wei Guo. - 2020