,

Drug-Coated Balloon Angioplasty Compared With Uncoated Balloons in the Treatment of Infrapopliteal Artery Lesions (AcoArt II-BTK)

Autores: Xin Jia, Baixi Zhuang, Feng Wang, Yongquan Gu, Jiwei Zhang, Xinwu Lu, Xiangchen Dai, Zhaoyu Liu, Wei Bi, Changwei Liu, Shenming Wang, Francesco Liistro, Wei Guo. - 2020
,

Randomized Controlled Trial of Acotec Drug-Eluting Balloon Versus Plain Balloon for Below-the-Knee Angioplasty

Autores: Francesco Liistro, Paolo Angioli, Giorgio Ventoruzzo, Kenneth Ducci, Matteo Rocco Reccia, Lucia Ricci, Giovanni Falsini, Alessia Scatena, Maurizio Pieroni, Leonardo Bolognese - 2020